Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
12.03.2018 09:00 18.05.2018 15:00 Publikacja oferty
12.03.2018 09:00 23.03.2018 15:00 Rejestracja kandydatów
09.04.2018 15:00 17.04.2018 15:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania od 10 .04.2018 r. godz. 8:00
19.04.2018 15:00 27.04.2018 15:00 Publikacja list przyjętych
09.05.2018 09:00 16.05.2018 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
22.05.2018 15:00 28.05.2018 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania od 23.05.2018 r. godz. 8:00
30.05.2018 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych