17.05.2016 Informacja dotycząca nowo budowanych przedszkoli przy ul. Damroki i ul. Dąbka

<B>Przedszkole przy ul. Dąbka</b><Br> Nowo budowane przedszkole przy ul. Dąbka nie bierze udziału w rekrutacji uzupełniającej. Rekrutacja do tej placówki odbędzie się po odbiorze budynku. <BR><BR> <B>Przedszkole przy ul. Damroki</b><BR> W związku z tym, iż otwarcie przedszkola nie nastąpi 1 września, zabezpieczono miejsca dla zrekrutowanych dzieci w innych przedszkolach na terenie Gdańska. W najbliższych dniach (od 17 do 19 maja) Wydział Rozwoju Społecznego będzie kontaktował się telefonicznie z każdym z rodziców dzieci i uzgadniał najlepsze, w zaistniałej sytuacji, miejsce w innym przedszkolu. Przygotowane zostały propozycje zgodne w miarę możliwości z drugim i trzecim wyborem przedszkola w innych dzielnicach Miasta (wskazanych podczas rekrutacji właściwej).<BR><BR> W środę 18 maja w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 przy ulicy Stolema 59 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami. Po spotkaniu, w sali gimnastycznej (około godziny 17.45) zapraszamy na spotkanie rodziców, którzy wybrali dla swoich dzieci przedszkole przy ul. Damroki. Pracownicy Wydziału Rozwoju Społecznego będą pomagali wybrać najdogodniejszą z możliwych lokalizacji przedszkola dla dzieci biorących udział w rekrutacji.

14.03.2016 Szanowni Rodzice!

Za pomocą tej strony można wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.