• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Zmiana punktu rekrutacji dla Pozytywnych Przedszkoli Pomorza

11.07.2017

Od 10 lipca 2017 r. punkt rekrutacji dla Pozytywnych Przedszkoli Pomorza mieści się przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku. Godziny otwarcia: Poniedziałki 9.00-17.00 Wtorki 8.30-16.30 Środy 8.30-16.30 Czwartki 8.30-16.30 Piątki 7.00-15.00 Numer telefonu: 728 486 444.

REKRUTACJA POZA SYSTEMEM

04.07.2017

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty od tego roku Gmina zobowiązana jest zapewnić miejsce w przedszkolu/oddziale przedszkolnym każdemu dziecku niezależnie od grupy wiekowej na terenie całego miasta. Nie jest to równoznaczne z obligatoryjnym przyjęciem dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego we wskazanej przez rodziców lokalizacji. Wolne miejsca zostaną podane do publicznej wiadomości po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej. W tej chwili kończy się rekrutacja uzupełniająca, 4 lipca o godz. 15:00 ukażą się na stronie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej wolne, pozostałe po rekrutacjach miejsca. Będzie widoczna zakładka WOLNE MIEJSCA. Rekrutacja od 4 lipca odbywa się poza systemem elektronicznym, tylko bezpośrednio w danym przedszkolu.

Rekrutacja do przedszkoli - list prezydenta Piotra Kowalczuka

03.07.2017

List Prezydenta Piotra Kowalczuka znajdą Państwo tutaj: http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Rekrutacja-do-przedszkoli-list-prezydenta-Piotra-Kowalczuka,a,82224

Rekrutacja do Pozytywnych Przedszkoli Pomorza

14.06.2017

POZYTYWNE PRZEDSZKOLA POMORZA POZYTYWNE PRZEDSZKOLA POMORZA będą publicznymi, bezpłatnymi placówkami troszczącymi się o potrzeby edukacyjno-rozwojowe młodych Gdańszczan, które będą prowadzone przez Pozytywne Inicjatywy w ścisłej współpracy z Miastem Gdańsk i Uniwersytetem Gdańskim. Ich utworzenie będzie możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego mającego na celu zwiększenie liczby miejsc i poprawy jakości edukacji przedszkolnej. Przedszkola zapewnią prawidłową opiekę nad dziećmi oraz wsparcie rodziców i opiekunów w procesie wychowania w oparciu o długoletnie doświadczenie i dostęp do nowoczesnych metod pedagogicznych. Placówki będą miały charakter publiczny - będą bezpłatne i powszechnie dostępne w ramach gdańskiej sieci przedszkolnej. Znajdzie w nich miejsce ponad 650 wychowanków. Pozytywne Przedszkola Pomorza oprócz realizacji podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zostaną wzbogacone o innowacyjną metodę edukacyjno-wychowawczą przygotowaną i nadzorowaną przez zespół specjalistów z Zakładu Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego pracujący pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Mendel. Opracowana metoda zapewni najmłodszym indywidualny i wszechstronny rozwój, a ich rodziców całościowo wesprze w procesie wychowania. Obejmie ona również wsparciem nauczycieli i wychowawców w procesie ich rozwoju i doskonalenia zawodowego. Realizowany każdego dnia program edukacyjny wzbogacony będzie o dodatkowe zajęcia informatyczne, logopedyczne, psychoruchowe, rytmiczno-muzyczne oraz z zakresu nauki języków obcych. Ponadto, organizowane będą cykliczne zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-obywatelskie. Przedszkola funkcjonować będą przez 10 h dziennie od godziny 6:30 do 17:00. Przez 5 godzin dziennie (od godziny 8.00 do 13.00) w trakcie których realizowana będzie podstawowa programowa opieka jest bezpłatna. Za każdą dodatkową godzinę powyżej 5 godzin pobierana będzie opłata zgodna będzie z uchwałą Rady Miasta Gdańska i wyniesie 1 zł za godzinę. Zapewnione są 3 dzienne posiłki dostosowane do wieku, uwzględniające występowanie u dzieci alergii pokarmowych. Dzienny koszt wyżywienia to ok. 9 zł. Dysponujemy wolnymi miejscami w przedszkolach przy ulicach: Kilińskiego 5A - Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1, Łąkowej 60 B - Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2, Trakt św. Wojciecha 143 - Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 oraz Świętokrzyskiej 23 - Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4. W przedszkolu przy ul. Świętokrzyskiego planujemy utworzyć 3 odziały dla dzieci 6 – letnich (zerówki) – 75 miejsc. Więcej informacji na stronie internetowej www.przedszkola.pozytywneinicjatywy.pl